zły


zły
1. Mieć, wziąć, brać, poczytać, poczytywać coś komuś za złe «przypisać komuś złe intencje, negatywnie ocenić czyjąś decyzję lub postawę»: Młody, atrakcyjny. Trudno mieć mu za złe, że nie chciał do końca życia być wdowcem. Viva 5/2000. (...) poczytano mu za złe, iż podczas trwania wojny wietnamskiej „schronił się” w Gwardii Narodowej. Pan 36/1988.
2. Przyszła na kogoś zła godzina «nadeszła dla kogoś pora niepowodzeń, nieszczęść»
3. pot. Zły jak giez, jak osa, jak licho, posp. jak cholera «bardzo zły, niezadowolony»: Nie przejmuj się moim rozgoryczeniem. Coś mnie dzisiaj napadło, jestem zła jak osa. W. Żukrowski, Tablice. Jestem zły na tego bałwana jak cholera, jego życiowe niechlujstwo w sprawach drobnych doprowadza mnie do pasji. Nawet się z nim nie pożegnałem. L. Tyrmand, Dziennik.
4. Znać kogoś, coś jak zły szeląg «znać kogoś bardzo dobrze, zwłaszcza znać jego cechy ujemne»: – On wygląda na artystę. (...) – Artysta? Bandyta, oszust i łajdak! (...) – A więc go znasz? (...) – Nie od dzisiaj. Znam go aż za dobrze. Znam go jak zły szeląg. S. Mrożek, Teatr 3.
Być złej myśli zob. myśl 6.
Coś (jest) jak zły sen zob. sen 4.
Coś jest na złej drodze zob. droga 4.
Coś (jest) w złym tonie zob. ton 2.
Coś narobiło (wiele, dużo) złej krwi zob. narobić.
Coś przyjmuje zły obrót zob. obrót 1.
Dostać się na złe języki zob. dostać się 2.
Działać, robić coś w złej wierze zob. wiara 5.
Mieć złą prasę zob. prasa 1.
Na dobre i (na) złe zob. dobry 5.
Nie powiedzieć komuś, na kogoś, o kimś złego słowa zob. słowo 12.
Nie usłyszeć od kogoś złego słowa zob. słowo 15.
Obrać złą drogę; być na złej drodze zob. droga 15.
Obym był złym prorokiem zob. prorok.
Patrzeć, spoglądać na kogoś, na coś złym okiem zob. patrzeć 10.
Pod złymi auspicjami zob. auspicje 2.
Postawić, stawiać na złego konia zob. koń 10.
Robić dobrą minę do złej gry zob. mina 3.
Rozpocząć coś pod złą wróżbą zob. wróżba.
Sprowadzić kogoś na złą drogę zob. sprowadzić 1.
Urodzić się pod złą gwiazdą zob. gwiazda 4.
Wymówić, wypowiedzieć, powiedzieć coś w złą godzinę zob. godzina 12.
Zawrócić kogoś ze złej drogi zob. droga 35.
Zawrócić ze złej drogi zob. droga 37.
Z dwojga złego zob. dwoje 2.
Zejść, wejść, wkroczyć itp. na złą drogę zob. droga 38.
Zła wola zob. wola 9.
Złe kogoś opętało zob. opętać.
Złe moce zob. moc 2.
Złe nie śpi zob. spać 2.
Złe oko (oczy) zob. oko 81.
Zły duch zob. duch 16.
Zły duch w kogoś wstąpił, wszedł; złe w kogoś wstąpiło, weszło zob. wstąpić.
Zrobić sobie, komuś coś złego zob. zrobić 11.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zły — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, źli, gorszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ujemny pod względem moralnym, łamiący zasady etyczne, przeciwstawiający się dobru, szkodzący innym : {{/stl 7}}{{stl 10}}To był zły… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zły — źli, gorszy 1. «ujemny pod względem moralnym; wrogo usposobiony do ludzi, usiłujący szkodzić, szkodzący innym; będący objawem takich cech; szkodliwy; nieetyczny» Zły człowiek. Zły charakter. Złe skłonności, popędy, instynkty. Zły wpływ. Złe… …   Słownik języka polskiego

  • zly — driz·zly; friz·zly; griz·zly·man; miz·zly; griz·zly; frow·zly; …   English syllables

  • ZLY — abbr. ZoneAlarm Mailsafe Renamed .WSH File …   Dictionary of abbreviations

  • Zły Komorow —   [ɕu̯y komɔː rɔf], sorbischer Name der Stadt Senftenberg …   Universal-Lexikon

  • zły duch — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} eufemistycznie o diable, szatanie {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba, która inspiruje kogoś do postępków ocenianych negatywnie : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Zly Komorow — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

  • Zły Komorow — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

  • mieć zły dzień — {{/stl 13}}{{stl 7}} o dniu, w którym nic się nie udaje : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mam dziś zły dzień. Od rana wszystko leci mi z rąk. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • driz|zly — «DRIHZ lee», adjective, zli|er, zli|est. having a light rain; drizzling: »a cold, drizzly afternoon …   Useful english dictionary